16 Vars Softball vs SC Senior Night & Edwards - raidernationfoto